Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

Sugerowana godzina kontaktu

Usługi dodatkowe

1) przekierowanie połączeń:

– natychmiastowe
Wprowadzenie * 2 1 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
Sprawdzenie * # 2 1 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
Anulowanie # 2 1 #
– gdy linia jest zajęta
Wprowadzenie * 6 7 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
Sprawdzenie * # 6 7 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
Anulowanie # 6 7 #
− pod nieobecność
Wprowadzenie * 6 1 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
Sprawdzenie * # 6 1 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
Anulowanie # 6 1 #

2) nie przeszkadzać

Wprowadzenie * 2 6 #
Sprawdzenie * # 2 6 #
Anulowanie # 2 6 #

3) blokada przekierowanych połączeń

Wprowadzenie * 0 2 #
Sprawdzenie * # 0 2 #
Anulowanie # 0 2 #

4) połączenie oczekujące

Wprowadzenie * 4 3 #
Sprawdzenie * # 4 3 #
Anulowanie # 4 3 #

5) połączenie trójstronne

FLASH, a potem 0 by rozłączyć pierwszą osobę i rozmawiać dalej z drugą; – FLASH, a potem 1 by rozłączyć drugą osobę i rozmawiać dalej z pierwszą; – FLASH, a potem 2 by zawiesić chwilowo drugą osobę i rozmawiać z pierwszą, lub zawiesić chwilowo pierwszą osobę i rozmawiać z drugą tzn. przełączać się między rozmówcami; – FLASH, a potem 3 by uzyskać połączenie trójstronne, czyli rozmawiać jednocześnie z obiema osobami – wszyscy będą się wzajemnie słyszeć; – FLASH, a potem 4 by rozłączyć się i jednocześnie pozwolić na dalszą rozmowę pozostałych osób. Uwaga! Abonent dokonujący zestawienia połączenia trójstronnego jest w takiej sytuacji nadal obciążany za to połączenie.

6) gorąca linia

Wprowadzenie * 5 3 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić numer, który ma być automatycznie wybierany
Sprawdzenie * #5 3 * _ _ _ _ _ _ _ #
– w puste miejsca wstawić numer, który ma być automatycznie wybierany
Anulowanie # 5 3 #

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUG DODATKOWYCH, KTÓRYCH AKTYWACJA WYMAGA DOKONANIA ZLECENIA PRZEZ ABONENTA U OPERATORA

Niżej opisane Usługi nie są standardowo dostępne dla Abonenta – Abonent uzyskuje możliwość korzystania i samodzielnej konfiguracji Usług po ich aktywowaniu przez zlecenie u Providera. Usługi związane z prezentacją numeru opisane w ust. 1) i 2) są aktywowane/dezaktywowane wyłącznie przez Providera na zlecenie Abonenta i Abonent nie ma możliwości ich samodzielnej zmiany:

1) blokada prezentacji własnego numeru

blokada jest ustawiana przez Providera na zlecenie Abonenta

2) prezentacja numeru

prezentacja jest ustawiana przez Providera na zlecenie Abonenta

3) wybieranie skrócone

Wprowadzenie * 5 0 * N * _ _ _ _ _ _ _ #
– w miejsce N wprowadzić cyfrę od 0-9
– w puste miejsca wstaw numer, który ma być automatycznie wybierany
Sprawdzenie * # 5 0 * N * _ _ _ _ _ _ _ #
– w miejsce N wprowadzić cyfrę od 0-9
– w puste miejsca wstaw numer, który ma być automatycznie wybierany
Anulowanie # 5 0 * N # Dzwonienie **N

4) budzenie jednokrotne

Wprowadzenie * 5 5 *_ _ _ _ #
– w puste miejsca wprowadzić porę budzenia w układzie 24-godzinnym
Sprawdzenie * # 5 5 *_ _ _ _ #
– w puste miejsca wprowadzić porę budzenia w układzie 24-godzinnym
Anulowanie # 5 5 #

5) budzenie wielokrotne

Wprowadzenie * 5 7 * X X X X *_ _ _ _ _ _ _ #
– w miejsce X X X X wprowadzić porę budzenia w układzie 24-godzinnym
– w miejsce podkreśleń ‚_’ wstawić numery dni w które chcesz być budzony (poniedziałek – 1, wtorek – 2, środa – 3, czwartek – 4, piątek – 5, sobota – 6, niedziela – 7)
Sprawdzenie * # 5 7 * X X X X * _ _ _ _ _ _ _ #
– w miejsce X X X X wprowadzić porę budzenia w układzie 24-godzinnym
– w miejsce podkreśleń ‚_’ wstawić numery dni w które chcesz być budzony (poniedziałek – 1, wtorek – 2, środa – 3, czwartek – 4, piątek – 5, sobota – 6, niedziela – 7)
Anulowanie # 5 7 # Uwaga! – anulowanie wyłącza budzenie we wszystkie dni.

6) blokada połączeń przez Abonenta

Wprowadzenie * 3 4 * _ _ _ _ * C # – puste miejsca – hasło, C – numer blokady
Sprawdzenie * # 3 4 * C # – C – numer blokady
Anulowanie # 3 4 * _ _ _ _ # – puste miejsca – hasło, C – numer blokady
możliwe opcje / numery blokad:
1 – blokada połączeń międzynarodowych
2 – blokada połączeń międzynarodowych i 0 70x
3 – blokada połączeń komórkowych i 0 70x
4 – blokada połączeń międzynarodowych, komórkowych i 0 70x
5 – blokada połączeń międzystrefowych, komórkowych i 0 70x
6 – blokada połączeń międzynarodowych, międzystrefowych, komórkowych i 0 70x
7 – blokada poł. międzynarod., międzystref., komórkowych, strefowych, lokalnych i 0 70x
8 – blokada połączeń 0 70x
Zmiana hasła blokady połączeń wychodzących * 0 0 * X X X X * Y Y Y Y * Z Z Z Z #
gdzie: X X X X – stare hasło, Y Y Y Y – nowe hasło, Z Z Z Z – powtórzenie nowego hasła

7) blokada połączeń przez Providera

blokada jest ustawiana przez Providera na zlecenie Abonenta, w którym Abonent wskazuje jeden wariant wybrany z listy dostępnych wariantów blokowanych kierunków:
1 – blokada połączeń międzynarodowych
2 – blokada połączeń międzynarodowych i 0 70x
3 – blokada połączeń komórkowych i 0 70x
4 – blokada połączeń międzynarodowych, komórkowych i 0 70x
5 – blokada połączeń międzystrefowych, komórkowych i 0 70x
6 – blokada połączeń międzynarodowych, międzystrefowych, komórkowych i 0 70x
7 – blokada poł. międzynarod., międzystref., komórkowych, strefowych, lokalnych i 0 70x
8 – blokada połączeń 0 70x.