Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

Dokonaj cesji umowy

Pobierz dokument w formacie Microsoft Word
Pobierz dokument w formacje Libre Office

Kliknij i podpisz dokument cyfrowo

Kliknij i podpisz dokument cyfrowo

Dokonanie cesji jest możliwe w sytuacji gdy wszystkie należności są uregulowane.
Cesjonariusz jest zobowiązany do zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.