Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Dokonaj cesji umowy

  Pobierz dokument w formacie Microsoft Word
  Pobierz dokument w formacje Libre Office

  Kliknij i podpisz dokument cyfrowo

  Kliknij i podpisz dokument cyfrowo

  Dokonanie cesji jest możliwe w sytuacji gdy wszystkie należności są uregulowane.
  Cesjonariusz jest zobowiązany do zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.