Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiana opłaty abonamentowej Pakietu MAXI i Standard.

  Szanowni Państwo

  Na wstępie pragniemy podziękować za okazane zaufanie i wybranie naszej firmy jako operatora telekomunikacyjnego. Prowadzimy działalność na lokalnym rynku już od ponad 20 lat i to właśnie dzięki Państwu możemy sukcesywnie zwiększać zasięg, modernizować sieć kablową oraz rozwijać usługi.

  Obecnie skupiamy się na wprowadzaniu jak największej ilości programów telewizyjnych w standardzie HD, a także rozbudowie sieci światłowodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich prędkościach.

  Od ubiegłego roku staliśmy się również samodzielnym operatorem telefonii stacjonarnej.

  Pomimo że staramy się dostarczać wysokiej jakości usługi przy zachowaniu jak najniższej ceny, często nie mamy wpływu na rosnące koszty związane z prowadzeniem naszej działalności.

  W tym miejscu stajemy przed trudną decyzją związaną z koniecznością podniesienia miesięcznej opłaty za usługę telewizyjną. Główną tego przyczyną jest znaczący wzrost stawek licencyjnych uiszczanych na rzecz nadawców programów płatnych. Ponadto na wzrost opłat za usługę mają wpływ również takie zjawiska, jak rosnące ceny energii elektrycznej, wyższe koszty pracy oraz inflacja.

  W związku z powyższym informujemy, że od 1 kwietnia 2020r. miesięczna opłata za telewizyjny Pakiet MAXI i Standard będzie wynosić 45,00 zł.

  W przypadku umowy zawartej na czas określony, zmiana stawki nastąpi dopiero po zakończeniu bieżącego okresu zobowiązania.

  Jeśli zgadzają się Państwo na zmianę opłaty, nie muszą Państwo podpisywać ani wypełniać żadnych związanych z tym dokumentów. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wprowadzoną zmianę, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Dostawcą usług. W tym celu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian ofercie do Dostawcy usług, nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Umowa lub jej część ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym wejście zmian w życie. Ponadto informujemy, że w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.), Dostawcy usług nie przysługuje z tego tytułu zwrot przyznanych ulg (zwrot upustów).

  Jeszcze raz dziękujemy Państwu za wybór naszej firmy i życzymy jak najwięcej zadowolenia z usług telekomunikacyjnych, które dostarczamy do Państwa domów.

  Z wyrazami szacunku

  Jan Kaczkowski
  Członek Zarządu