Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiana opłaty abonamentowej telewizji MAXI i Standard

  Szanowni Państwo

  Pragniemy, tradycyjnie już, podziękować za okazane zaufanie i wybranie naszej firmy jako dostawcy usług telewizji kablowej, szerokopasmowego internetu oraz telefonii. Prowadzimy działalność na lokalnym rynku od niemal 25 lat i to właśnie dzięki Państwu możemy sukcesywnie zwiększać zasięg sieci, modernizować obecną infrastrukturę oraz inwestować w rozwój oferowanych usług.
  Od kilku lat skupiamy się na rozbudowie sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do Internetu o wysokich prędkościach, a także tworzącej perspektywy do wdrożenia nowych usług w przyszłości.

  Pomimo że staramy się dostarczać wysokiej jakości usługi przy zachowaniu jak najniższej ceny, często nie mamy większego wpływu na rosnące koszty, związane z prowadzeniem naszej działalności.
  W tym miejscu stajemy przed trudną decyzją, związaną z koniecznością podniesienia miesięcznej opłaty za usługę telewizyjną. Główną tego przyczyną jest kolejny wzrost stawek licencyjnych, uiszczanych na rzecz nadawców programów płatnych. Ponadto na wzrost opłat za usługę mają wpływ również takie zjawiska, jak rosnące ceny energii elektrycznej, wyższe koszty pracy oraz inflacja.

  W związku z powyższym informujemy, że od 1 listopada 2023r. miesięczna opłata za telewizyjny Pakiet MAXI i Standard będzie wynosić 50,00 zł.

  W przypadku zawarcia umowy na czas określony, zmiana opłaty nastąpi od miesiąca następującego po zakończeniu okresu zobowiązania.

  Jeśli zgadzają się Państwo na zmianę opłaty, nie muszą Państwo podpisywać ani wypełniać żadnych związanych z tym dokumentów. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wprowadzoną zmianę, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Dostawcą usług. W tym celu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian w ofercie do Dostawcy usług, nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Umowa lub jej część ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym wejście zmian w życie. Ponadto informujemy, że w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.), Dostawcy usług nie przysługuje z tego tytułu zwrot przyznanych ulg (zwrot upustów).
  Jeszcze raz dziękujemy Państwu za wybór naszej firmy i życzymy jak najwięcej zadowolenia z usług telekomunikacyjnych, które dostarczamy do Państwa domów.

  Z wyrazami szacunku

  Jan Kaczkowski