Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiany w Umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  Szanowni Państwo,

  Z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o prawach konsumenta – wprowadzają je w życie dwie ustawy nowelizacyjne:

  • Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe.

  W związku z powyższym zmianie ulega dokument Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:

  § 7.

  8. W przypadku, gdy Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent będący konsumentem może od niej odstąpić w terminie 14 dni, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy składając Dostawcy usług pisemne, elektroniczne lub dokumentowe oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie wywołuje taki skutek, jakby Umowa nie została zawarta. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odrębnie w stosunku do każdej zamówionej Usługi.