Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

Szanowni Państwo,
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy oferta telewizyjnego Pakietu Standard i MAXI uległa dużej przemianie. Znacząco wzrosła ilość programów oraz jakość odbioru w postaci rozszerzenia portfolio stacji emitowanych w technologii HD. Jednak to nie koniec zmian, ponieważ rynek usług telewizyjnych nieustannie się rozwija. Dlatego też, starając się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do Pakietu Standard i MAXI kolejnych programów:
Eleven Extra HD, nSport+ HD (emisja od 1.06.2017r.),
Domo+ HD (emisja od 1.09.2017r.),
oraz Polsat Doku (w miejsce CBS Reality, emisja od 1.09.2017r.).
Pragniemy zaznaczyć, że od wielu lat staramy się dostarczyć Państwu ciekawą i zróżnicowaną ofertę,przy zachowaniu jak najniższej ceny. Zdarzają się jednak momenty, gdy stajemy przed trudną decyzją podniesienia opłaty. Główną tego przyczyną poza zwiększaniem ilości kanałów jest nasilające się w ostatnim czasie zjawisko wzrostu cen programów płatnych. Ponadto zasady współpracy narzucane przez nadawców programów nie pozwalają nam na zbyt dużą dowolność w kształtowaniu pakietów telewizyjnych.
Tym samym, od 1 września 2017r. miesięczna opłata za telewizyjny Pakiet Standard i MAXI będzie wynosić 39,00 zł.
W przypadku umowy zawartej na czas określony, zmiana stawki nastąpi dopiero po zakończeniu bieżącego okresu zobowiązania.
Ponadto informujemy, że od dnia 1 września 2017 roku zmianie ulega treść Umowy oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (dokumenty dostępne poniżej), które to dokumenty znajdują się w wysłanej do Państwa korespondencji oraz są do wglądu w Biurze Obsługi Abonenta.
Jeśli zgadzają się Państwo na wprowadzone zmiany, nie muszą Państwo podpisywać ani wypełniać żadnych związanych z tym dokumentów. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wprowadzone zmiany, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Dostawcą usług. W tym celu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian ofercie do Dostawcy usług, nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Umowa lub jej część ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym wejście zmian w życie (ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego). Ponadto informujemy, że w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.), Dostawcy usług nie przysługuje z tego tytułu zwrot przyznanych ulg (zwrot upustów).
Dziękujemy Państwu za wybór naszej firmy i życzymy jak najwięcej zadowolenia z usług telekomunikacyjnych, które dostarczamy do Państwa domów.
Z wyrazami szacunku
Załączniki: